KAREKOD

KAREKOD TABANLI STERİLİZASYON TAKİP SİSTEMİ

 Sterilizasyon takip sistemi ameliyathanelerde kullanılan cerrahi alet setlerinin envanterini tutmak, sterilizasyon-depo-ameliyat-sterilizasyon döngüsünü takip etmek, kayıt altına alarak raporlayabilmek amacıyla geliştirilen yazılımdır.

Safir Cerrahi Aletler olarak amacımız, ameliyat konforunun yanısıra; geliştirdiğimiz takip sistemiyle beraber hasta sağlığını takibe almak, bunu kritik kontrol noktalarını kayıt altında tutarak, cerrahi aletlerde izlenebilirlik sağlayarak raporlamaktır.

Kullanılan aletlerde izlenebilirlik,

* İmalat aşamasında her alete özel karekodların fiber lazer yöntemi ile üzerlerine yazılması, *Aletlerin sterilizasyon takip sistemi programına isim ve kodları ile karekod okuyucudan kayıt edilmesi,

*Aletin işlem gördüğü tüm aşamaların karekod yardımıyla programa okutularak kayıt altına alınması prensibine dayanır.

İzlenebilirliğin sağladığı faydalar;

  • Cerrahi alet kaynaklı enfeksiyonları saptama
  • Hangi operasyonlarda hangi aletlerin hangi hekim tarafından kullanıldığını kayıt altına alarak kritik kontrol noktaları oluşturma
  • Operasyon alanında alet kaybı riskini azaltma
  • Cerrahi aletlerin hangi cihazlarda steril edildiğini ve sterilizasyon koşullarını cihaz bağlantılarıyla kayıt altına alma
  • Cerrahi aletlerin steril olarak depoda bekleme süresinin sonuna yaklaşıldığında otomatik olarak uyarı alma
  • Cerrahi aletlerin garanti süresi ve bakım zamanlarını görüntüleyebilme
  • Tüm set içerikleri ve adetlerini görüntüleyerek stok takibi yapma
  • Cerrahi alet geçmişinden ilgili firma ve aletin daha önce gördüğü işlemleri görüntüleme
  • Arızalı ve bakım, onarım gerektiren ürünleri tespit ederek sistem üzerinden takibini sağlayabilme.