DUYURU

Şirket Ortaklarından Sermaye Koyma Borcunu Ödemede Temerrüde Düşen Ortağa Yeniden Ödeme Çağrısı ve İhtar

Sn. Cihan BAĞRIYANIK
T.C.Kimlik No.:29404061882
Meydankavağı mah. 1570/2 sk. 3/12 Muratpaşa/Antalya


Halen ortağı bulunduğunuz Safir Cerrahi Medikal Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulumuzun 10.07.2019 tarih ve 2019/01 sayılı kararı uyarınca, Şirketimizde sahip olduğunuz 500 paya karşılık nakden ödemeyi taahhüt ettiğiniz 100.000-TL pay bedelleri borcunuzdan şirket kuruluşunda ödediğiniz 25.000-TL düşüldükten sonra kalan 75.000-TL tutarındaki sermaye koyma borcunuzu, ödeme çağrısının ilanından itibaren 1 aylık sürede ödemeniz hususundaki ödeme çağrısı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 17.07.2019 tarih ve 9870 sayısının 910.sayfasında yayınlanmasına ve ayrıca şirket merkezinin bulunduğu Antalya’da çıkan Mahalli gazete niteliğindeki Antalya Körfez Gazetesi’nin 13.07.2019 tarihli sayısında da yayınlanmasına karşın, ilan yoluyla yapılan ödeme çağrısında gösterilen 1 aylık süre içerisinde ve halen Şirketimizdeki %25 oranındaki hisseniz için kalan 75.000-TL sermaye koyma borcunuzu Ödemeyerek temerrüde düştüğünüz anlaşılmış olmakla, bu defa Şirketimiz Yönetim Kurulumuzun 28/08/2019 tarih ve 2019/02 sayılı kararına istinaden İŞBU ÖDEME ÇAĞRISI VE İHTARIN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 1 AYLIK SÜRE İÇERİSİNDE;
1-Şirketimizdeki %25 oranındaki hisseniz için temerrüde konu 75.000-TL tutarındaki sermaye koyma borcunuzun tamamını tek seferde ödemenizi,
2-Ödemeyi şirketimize ait Türkiye Ziraat Bankası Lara/Antalya Şubesi nezdindeki TR09 0001 0019 2675 8903 9450 04 iban no’lu hesaba yapmanızı, Sermaye koyma borcunuzu bu süre içerisinde ve eksiksiz ödemediğiniz takdirde, şirket Yönetim Kurulu kararı ile şirketimizdeki %25 oranındaki hisseniz için şirket kuruluşunda sermaye koyma taahhüdünüz için yaptığınız kısmi ödemelerden doğan haklardan yoksun bırakılacağınızı ve şirket ortaklığından çıkarılacağınızı ve şirketteki payınızın satılıp yerine bir başkasının alınacağını İHTAREN bildiririz.28.08.2019


Safir Cerrahi Medikal Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa ŞİMŞEK